5 thoughts on “Trò chuyện với Anupa Horvil – Nhà sáng lập thương hiệu túi xách Anupa

    1. hi em. Giá của túi Anupa khá cao, tầm 200 đến 300 USD. Nhưng chất lượng thì rất bền. Tiền nào của đó à :). Em xem thêm tại anupa.net nhé

      Like

  1. Sunny sunday anh Khánh, I’m Ngọc Anh, I’ve just know your blog in last Friday through my mom :). This video makes me have many feelings & inspirations in life. It’s really helpful to me. Thank you anh Khánh.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s