2 thoughts on “Teaser Taiwan trip on Smart Money FBNC

  1. Cảm ơn em nhé. Chương trình sẽ lên sóng vào thứ tư tuần sau 10/4 lúc 21h và 23h trên kênh FBNC

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s