2 thoughts on “Robert Trần – Chuyên gia tư vấn chiến lược – Robenny Châu Á & Mỹ

  1. em thích khách mời này, trò chuyện rất cởi mở:D Sau hết phần đầu em thấy bắt đầu phá rào cản, nói chuyện thân tình hơn

    Like

  2. Cảm ơn Nhật nhiều nha. Những khách mời như anh Robert thật sự cũng không nhiều. Anh sẽ cố gắng mời anh Robert quay trở lại với những chủ đề khác.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s