Làm sao để biến ý tưởng thành doanh nghiệp?


Nhiều nhà khởi nghiệp bùng nổ với vô số ý tưởng, nhưng đến khi bắt tay vào thực hiện lại gặp vấn đề. The Quoc Khanh Show bản đặc biệt lần này tập trung giải quyết các bước đi quan trọng nhất của nhà khởi nghiệp như định giá ý tưởng, khảo sát thị trường và chuẩn bị tinh thần để đối đầu với khó khăn.

Khách mời : Tiến sĩ Gary Oliphant – Giảng viên môn Định hướng khởi nghiệp – RMIT Vietnam
Ông Douglas Abrams – CEO Expara
Ông Nguyễn Thanh Tú – CEO Wedidit Solutions
Host : Trần Quốc Khánh
Venue Sponsor : RMIT Vietnam
The Quoc Khanh Show by KAT MEDIA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s