Làm sao để biến ý tưởng thành doanh nghiệp?


Nhiều nhà khởi nghiệp bùng nổ với vô số ý tưởng, nhưng đến khi bắt tay vào thực hiện lại gặp vấn đề. The Quoc Khanh Show bản đặc biệt lần này tập trung giải quyết các bước đi quan trọng nhất của nhà khởi nghiệp như định giá ý tưởng, khảo sát thị trường … Continue reading Làm sao để biến ý tưởng thành doanh nghiệp?

Giới văn phòng đầu tư gì với nguồn vốn ít?


Liệu chúng ta đã có nhận thức đúng về cách quản lý thu nhập cá nhân? Đâu là những kênh đầu tư sinh lợi hiệu quả? Tiền ít thì đầu tư vào đâu? Làm sao để kiếm thêm tiền ngoài đồng lương làm thuê hàng tháng? Vì sao bạn cứ mãi không tiết kiệm được … Continue reading Giới văn phòng đầu tư gì với nguồn vốn ít?