Hội thảo Doanh nghiệp – Du học sinh: Chìa khóa cùng thành công


    Cuối cùng thì hội thảo cũng xong. Mấy diễn giả năm nay nói khá tốt, dù lúc gặp nhau trong buổi ăn trưa một ngày trước đó mọi người còn khá mơ hồ. Bản thân tôi cũng thích trao đổi mà không có kịch bản câu hỏi sẵn. Chỉ cần biết nội dung … Continue reading Hội thảo Doanh nghiệp – Du học sinh: Chìa khóa cùng thành công