Làm sao để biến ý tưởng thành doanh nghiệp?


Nhiều nhà khởi nghiệp bùng nổ với vô số ý tưởng, nhưng đến khi bắt tay vào thực hiện lại gặp vấn đề. The Quoc Khanh Show bản đặc biệt lần này tập trung giải quyết các bước đi quan trọng nhất của nhà khởi nghiệp như định giá ý tưởng, khảo sát thị trường … Continue reading Làm sao để biến ý tưởng thành doanh nghiệp?