Alan Phan: Đi tìm niềm tin thời Internet – Những câu chuyện cũ và mới


Đây là những câu chuyện cũ nhưng rất mới, về quá khứ mà như nói cho tương lai, mộc mạc mà như những bài giảng quý… Những ai muốn tìm hiểu về kinh tế và quản trị, về làm giàu và đầu tư, về tri thức và ứng dụng, sẽ có thêm một cuốn sách … Continue reading Alan Phan: Đi tìm niềm tin thời Internet – Những câu chuyện cũ và mới

Thời của mạng kết nối


Internet Việt Nam, từ phát triển hạ tầng đến tài sản dữ liệu thông tin Tháng 12.1997, internet có mặt tại Việt Nam. Sau 15 năm phát triển, internet từ một dịch vụ công nghệ xa xỉ đã trở nên “bình dân” và phổ rộng trong đời sống cộng đồng và doanh nghiệp. Internet cũng … Continue reading Thời của mạng kết nối